İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ

A - A +

EFT

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Kasadan/hesaptan EFT
İşlem Bazında, 200TL BSMV hariç, Eft tutarına göre tahsil edilir.
İnternet Şubesi EFT
İşlem Bazında 200TL BSMV hariç.
Nakit Yönetimi Programı Üzerinden Toplu EFT
Talimat Bazında 200TL BSMV hariç, Toplu ödeme talimatı başına, talimatta yer alan işlemlerin toplam tutarı göz önünde bulundurularak tahsil edilir.

Havale

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Kasadan/hesaptan TL havale
İşlem Bazında 10TL BSMV hariç.
İnternet Şubesi TL havale
İşlem Bazında 10TL BSMV hariç.
Nakit Yönetimi Programı Üzerinden Toplu TL havale
Talimat Bazında 10TL BSMV hariç.
Kasadan/hesaptan YP havale(Banka içi)
İşlem Bazında 10TL BSMV hariç.
İnternet Şubesi YP havale(Banka içi)
İşlem Bazında 10TL BSMV hariç.
Nakit Yönetimi Programı Üzerinden Toplu YP havale(Banka içi)
Talimat Bazında 10TL BSMV hariç.

Swift

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Gelen/Giden YP Transferler
İşlem Bazında işlem tutarı üzerinden 0.5% 1000USD BSMV hariç, Swift ücreti ayrıca tahsil edilir, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir, Akibet ve sorgulama mesajlarında swift, diğer haberleşme ve muhabir banka masrafları haricen tahsil edilir.
İnternet Şubesi YP Transferler
İşlem Bazında 25USD 25USD BSMV hariç, Swift ücreti ayrıca tahsil edilmez, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir, Akibet ve sorgulama mesajlarında swift, diğer haberleşme ve muhabir banka masrafları haricen tahsil edilir.
Swift Ücreti
İşlem Bazında işlem tutarı üzerinden 0.5% 35USD BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.

Çekler

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
TL Takas Çekleri
Yaprak Bazında 5TL BSMV hariç.

Çekler

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
YP Takas Çekleri
Yaprak Bazında 15USD BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.

Çekler

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Çek Karnesi Masrafı
Yaprak Bazında 5TL BSMV hariç, Değerli Kağıt Bedeli ayrıca tahsil edilir.
Bloke Çek Düzenleme
Düzenlenen Çek Bazında 150TL BSMV hariç.
Çek Takasdan İade
Çek Bazında 5TL BSMV hariç.
Tahsile Alınan Yurtdışı YP Çek
Yaprak Bazında çek tutarı üzerinden 0.2% 30USD 150USD BSMV hariç.
Seyahat/hac Çekleri
Düzenlenen Çek Bazında 25USD BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.

Senetler

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Senet Tahsili
Senet Bazında senet tutarı üzerinden 0.1% BSMV hariç, Muhabir, kurye, haberleşme vb. masraflar haricen tahsil edilir, Tahsil edilemeyerek protesto edilen senetlerin protesto masrafları müşteriden ayrıca tahsil edilir.
Senet İşlemsiz İade
Senet Bazında 20TL BSMV hariç.
Senet Protesto Kaldırma
Senet Bazında 30TL BSMV hariç.

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Hesap İşletim Ücreti
Müşteri Bazında 120TL BSMV hariç, Yıllık toplam tutar.
Arşiv Araştırma Ücreti / 12 Aydan Eski İşlem Talepleri ( hesap ekstresi, çek vb.)
Doküman Bazında 100TL BSMV hariç.

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Yıllık Kredi Toplam Maliyeti
Yıllık Kredi Toplam Maliyeti 30% KKDF, BSMV hariç; 20.000 TL için 24 ay vadeli kredi içindir

Büyük Kasa

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Yıllık Kira
Kasa Bazında 220TL BSMV hariç.

Küçük Kasa

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Yıllık Kira
Kasa Bazında 160TL BSMV hariç.

Diğer bir Şubeden Nakit Çekim Ücreti (TL-YP)

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Diğer bir Şubeden Nakit Çekim Ücreti (TL-YP)
İşlem Bazında işlem tutarı üzerinden 0.2% BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.

Yurtdışı Posta Gönderimi

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Yurtdışı Posta Gönderimi
Gönderi Bazında 150USD BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.

Çek Rapor Sunum Sistemi Hizmeti (Müşteri Talebi Bulunuyorsa)

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Çek Rapor Sunum Sistemi hizmeti (Müşteri Talebi Bulunuyorsa)
Doküman Bazında 10TL BSMV hariç.

İnternet Bankacılığı Güvenlik Cihaz Bedeli

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
İnternet Bankacılığı Güvenlik Cihaz Bedeli
Cihaz Başına 50USD BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.

Nakit Kredi Azami Faiz Oranları

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
TL Nakit Kredi Azami Faiz Oranları
Tüm Tutarlar İçin 30% BSMV hariç.
YP Nakit Kredi Azami Faiz Oranları (USD-EUR)
Tüm Tutarlar İçin 15% BSMV hariç.
Dövize Endeksli Kredil Azami Faiz Oranları (USD-EUR)
Tüm Tutarlar İçin 15% BSMV hariç.
Kredili Mevduat hesabı -TL Tüzel
Tüm Tutarlar İçin 22% BSMV hariç.

Gayri Nakit Krediler Komisyon Oranları

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
İthalat Akreditif Açılış Komisyonu
Akreditif bazında akreditif tutarı üzerinden(Devrevi) 1% 75USD BSMV hariç, Düzeltme, değişiklik, akibet ve bilgi mesajlarında swift , diğer haberleşme ve muhabir banka masrafları haricen tahsil edilir, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
İthalat Akreditifi Değişiklik Komisyonu
İşlem Bazında 200USD BSMV hariç, Düzeltme, değişiklik, akibet ve bilgi mesajlarında swift , diğer haberleşme ve muhabir banka masrafları haricen tahsil edilir, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
İthalat Akreditifi İptal Komisyonu
İşlem Bazında 200USD BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Bankamız Avalli Kabul Kredisi
İşlem bazında işlem tutarı üzerinden (Devrevi) 1% 75USD BSMV hariç, Düzeltme, değişiklik, akibet ve bilgi mesajlarında swift , diğer haberleşme ve muhabir banka masrafları haricen tahsil edilir, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Aval ve Ciro İşlemleri
İşlem bazında işlem tutarı üzerinden (Yıllık) 3% 75USD BSMV hariç, Düzeltme, değişiklik, akibet ve bilgi mesajlarında swift , diğer haberleşme ve muhabir banka masrafları haricen tahsil edilir, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Yurtiçi Geçici Teminat Mektubu Komisyonu
Teminat Mektubu Bazında (Oran Yıllık - Tutar Devrevi) 4% 150TL BSMV hariç, Komisyon teminat mektubu tutarı üzerinden hesaplanır.
Yurtiçi Diğer Teminat Mektubu Komisyonu
Teminat Mektubu Bazında (Oran Yıllık - Tutar Devrevi) 4% 150TL BSMV hariç, Komisyon teminat mektubu tutarı üzerinden hesaplanır.
Yurtdışı Teminat Mektubu Komisyonu
Teminat Mektubu Bazında (Oran Yıllık - Tutar Devrevi) 4% 100USD BSMV hariç, Komisyon teminat mektubu tutarı üzerinden hesaplanır, Yurtdışı Teminat Mektubu açılışında swift ücreti ayrıca tahsil edilir, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Teminat Mektubu Değişiklik (Vade Uzatımı) Masrafı
İşlem Bazında 50USD BSMV hariç, Yurtdışı Teminat Mektupları değişiklik talebinde swift ücreti ayrıca tahsil edilir, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Referans Mektupları
Teminat Mektubu Bazında 250TL BSMV hariç.
Şirket Teşkili veya Sermaye Arttırılması için Verilen Mektuplar
Teminat Mektubu Bazında 250TL BSMV hariç.
Yurtdışı Bankadan Gelen Garanti Mektubu İhbar Komisyonu
Teminat Mektubu Bazında 0.3% 100USD BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.

Kredilerden Alınan Komisyonlar

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Kredi Kullandırım Komisyonu (TL - YP - DEK Tüm Krediler için)
Spot ve Taksitli Kredilerde Anapara üzerinden kullandırım anında peşin, rotatif kredilerde dönem sonlarında tahsil edilir. 2% BSMV hariç. Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Erken Ödeme Komisyonu (TL - YP - DEK Tüm Krediler için vadeye kalan gün sayısı ve tutar üzerinden hesaplanır)
Kredi Bazında kredi tutarı üzerinden 2% BSMV hariç. Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Kredi Limit Tahsis Komisyonu
Kredi tesisi ve her revize döneminde 2000TL BSMV hariç.
Ekspertiz Komisyonu
Rapor Bazında ekspertiz değeri üzerinden 0.1% 500TL BSMV hariç, ekspertiz masrafına ilave olarak.

Para Aktarma

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Kasadan/hesaptan EFT
İşlem Bazında, 300TL BSMV hariç, Eft tutarına göre tahsil edilir.
Internet Şubesi EFT
İşlem Bazında 300TL BSMV hariç.
Nakit Yönetimi Programı Üzerinden Toplu EFT
Talimat Bazında 300TL BSMV hariç, Toplu ödeme talimatı başına, talimatta yer alan işlemlerin toplam tutarı göz önünde bulundurularak tahsil edilir.
Kasadan/hesaptan TL havale
İşlem Bazında 10TL BSMV hariç.
İnternet Şubesi TL havale
İşlem Bazında 10TL BSMV hariç.
Nakit Yönetimi Programı Üzerinden Toplu TL havale
Talimat Bazında 10TL BSMV hariç.
Kasadan/hesaptan YP havale(Banka içi)
İşlem Bazında 10TL BSMV hariç.
İnternet Şubesi YP havale(Banka içi)
İşlem Bazında 10TL BSMV hariç.
Nakit Yönetimi Programı Üzerinden Toplu YP havale(Banka içi)
Talimat Bazında 10TL BSMV hariç.
Libyan Foreign Bank ve Libya Cental Bank İçin Gelen/Giden YP Transferler
İşlem Bazında 1000USD BSMV hariç, İşlem tutarına göre tahsil edilir, Swift ücreti ayrıca tahsil edilir, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir, Akibet ve sorgulama mesajlarında swift, diğer haberleşme ve muhabir banka masrafları haricen tahsil edilir.
Diğer Libya Bankaları İçin Gelen/Giden YP Transferler
İşlem Bazında işlem tutarı üzerinden 0.5% 1000USD BSMV hariç, Swift ücreti ayrıca tahsil edilir, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir, Akibet ve sorgulama mesajlarında swift, diğer haberleşme ve muhabir banka masrafları haricen tahsil edilir.
Türkiye İçin Gelen/Giden YP Transferler
İşlem Bazında işlem tutarı üzerinden 0.5% 1000USD BSMV hariç, Swift ücreti ayrıca tahsil edilir, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir, Akibet ve sorgulama mesajlarında swift, diğer haberleşme ve muhabir banka masrafları haricen tahsil edilir.
Diğer Ülkeler İçin Gelen/Giden YP Transferler
İşlem Bazında işlem tutarı üzerinden 0.5% 1000USD BSMV hariç, Swift ücreti ayrıca tahsil edilir, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir, Akibet ve sorgulama mesajlarında swift, diğer haberleşme ve muhabir banka masrafları haricen tahsil edilir.
İnternet Şubesi YP Transferler
İşlem Bazında 25USD 25USD BSMV hariç, Swift ücreti ayrıca tahsil edilmez, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir, Akibet ve sorgulama mesajlarında swift, diğer haberleşme ve muhabir banka masrafları haricen tahsil edilir.
Swift Ücreti
İşlem Bazında 50USD BSMV hariç,Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.

Çekler ve Senetler

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
TL Takas Çekleri
Yaprak Bazında 5TL BSMV hariç.
YP Takas Çekleri
Yaprak Bazında çek tutarı üzerinden 0.5% 15USD BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Çek Karnesi Masrafı
Yaprak Bazında 5TL BSMV hariç, Değerli Kağıt Bedeli ayrıca tahsil edilir.
Bloke Çek Düzenleme
Yaprak Bazında çek tutarı üzerinden 150TL BSMV hariç.
Çek Takasdan İade
Çek Bazında 5TL BSMV hariç.
Tahsile Alınan Yurtdışı YP Çek
Yaprak Bazında çek tutarı üzerinden 0.2% 30USD 150USD BSMV hariç.
Seyahat/hac Çekleri
Düzenlenen Çek Bazında 25USD BSMV hariç.
Senet Tahsili
Senet Bazında senet tutarı üzerinden 0.1% 10TL BSMV hariç, Muhabir, kurye, haberleşme vb. masraflar haricen tahsil edilir, Tahsil edilemeyerek protesto edilen senetlerin protesto masrafları müşteriden ayrıca tahsil edilir.
Senet İşlemsiz İade
Senet Bazında 20TL BSMV hariç.
Senet Protesto Kaldırma
Senet Bazında 30TL BSMV hariç.

Kiralık Kasa Ücretleri

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Büyük Kasa
Kasa Bazında (Yıllık) 220TL BSMV hariç
Küçük Kasa
Kasa Bazında (Yıllık) 160TL BSMV hariç.

Mevduat Hesapları

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Hesap İşletim Ücreti
Hesap Başına 400TL BSMV hariç, Yıllık toplam tutar.
Arşiv Araştırma Ücreti / 12 Aydan Eski İşlem Talepleri ( hesap ekstresi, çek vb.)
Doküman Bazında 100TL BSMV hariç.

Dış Ticaret Ödemeleri

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Vesaik Mukabili İhracat
İşlem Bazında 0.3% 50USD BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Mal Mukabili İhracat
İşlem Bazında 0.3% 50USD BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Yurt Dışına verilen Aval/Ciro İşlemleri, Stand By L/C
İşlem/Döküman bazında İşlem/Döküman tutarı üzerinden (Dönemsel) 2.5% 150USD BSMV hariç, Komisyonları ülkelere göre tutarlar ve oranlar yıl içinde değişik gösterebilir, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Vesaik Mukabili İthalat
İşlem Bazında 50USD BSMV hariç, Müşteri talebine istinaden havale ile ilgili akibet ve sorgulama mesajlarında swift, diğer haberleşme ve muhabir banka masrafları haricen tahsil edilir, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Mal Mukabili İthalat
İşlem Bazında 50USD BSMV hariç, Müşteri talebine istinaden havale ile ilgili akibet ve sorgulama mesajlarında swift, diğer haberleşme ve muhabir banka masrafları haricen tahsil edilir, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Peşin İthalat
İşlem Bazında 50USD BSMV hariç, Müşteri talebine istinaden havale ile ilgili akibet ve sorgulama mesajlarında swift, diğer haberleşme ve muhabir banka masrafları haricen tahsil edilir, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Ülke/İhracat Kredi Kuruluşları kredilerine yönelik İthalat Akreditifi / Postfinansman
İşlem/Döküman bazında İşlem/Döküman tutarı üzerinden (Dönemsel) 1% 75USD BSMV hariç, Müşteri talebine istinaden havale ile ilgili akibet ve sorgulama mesajlarında swift, diğer haberleşme ve muhabir banka masrafları haricen tahsil edilir, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
İhracat Akreditifi İhbar+hizmet+Ödeme Komisyonu
Akreditif bazında 0.9% 300USD BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
İhracat Akreditif Teyit Komisyonu
Akreditif bazında akreditif tutarı üzerinden (Dönemsel) 2.5% 150USD BSMV hariç, Teyit komisyonları ülkelere göre tutarlar ve oranlar yıl içinde değişik gösterebilir, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
İhracat Akreditifi Değişiklik Komisyonu
İşlem Bazında 50USD BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
İhracat Akreditifi İptal Komisyonu
İşlem Bazında 0.5% 100USD BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
İhracat Akreditifi Transfer Komisyonu
İşlem Bazında 0.2% 150USD BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
İhracat Akreditifi Vadeli Ödeme Komisyonu
Akreditif bazında akreditif tutarı üzerinden (Aylık) 0.2% BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
İhracat Akreditifi Temliği
İşlem Bazında 1000USD BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Akreditif İskonto Komisyonu
İşlem bazında iskonto tutarı üzerinden 0.5% 100USD BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.

Diğer

İşlem Türü Masraf Oranı Masraf Tutarı Açıklama
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
İnternet Bankacılığı Giriş Güvenlik Cihazı
Cihaz Başına 50USD BSMV hariç,Cihaz Başına,Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Yurt Dışı Posta Gönderimi
Gönderi Başına 150USD BSMV hariç,Cihaz Başına,Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Çek Rapor Sunum hizmeti
Doküman Bazında 10TL BSMV hariç.
YP Nakit Çekim Ücreti
İşlem Bazında işlem tutarı üzerinden 0.2% BSMV hariç, Döviz komisyon değerlerinin TL karşılığı tahsil edilebilir.
Ticari Nitelikli Cari hesap Müşterilerine Gönderilen Ekstreler
Ekstre Başına 35TL BSMV hariç.