İNTERNET ŞUBESİNE GİRİŞ

İhtiyaçlarınızı Biliyoruz, Çözüm Üretiyoruz

A - A +

Ödemelerini birden fazla Kuruma Havale – EFT olarak yapan Firmalarımızın her bir ödeme için Şubesine ayrı ayrı talimat hazırlaması yerine A&T Bank’ın Nakit Yönetimi Programı aracılığı ile ödeme bilgilerini hazırlayıp Şubesine gönderdiği ve yapılan kontroller sonrasında söz konusu ödemelerin otomatik olarak gerçekleştirildiği bir Nakit Yönetimi Ürünü'dür.

Toplu Ödeme Sisteminin Avantajları:

 Tek bir transfer işlemiyle istenilen sayıda ödeme bilgisi sisteme kaydedilmiş olur. Böylelikle, operasyonel iş gücü tasarrufu sağlanır.

  İleri tarihli EFT, virman ve havale işlemleri önceden gönderilen tek bir talimat dosyası ile vadelerinde otomatik olarak gerçekleşir.

  İşlemler önceden belirlenmiş standart bir saatte gerçekleştirileceğinden olası gecikmeler ortadan kalkar.  

  İş takibiniz kolaylaşır.

  Hatalı işlem yapma riskiniz minimuma iner.

  Ödeme işlemleri güvenli bir şekilde gerçekleşir.

  İşlemlerin tamamlanma süreci şube kanalına kıyasla daha hızlıdır.

 

SÇP-Sürekli Çek Programı’, ödemelerinde yoğun olarak çek kullanan firmaların çek bilgi girişlerini kendi bilgisayarlarından Bankamızın sağlayacağı bir ara yazılım programı ile yapması ve Bankamız tarafından verilen sürekli form şeklindeki çeklere bu bilginin bir yazıcı vasıtası ile basımını sağlayan; girilen çek bilgilerini muhafaza ederek vade/işlem tarihi veya firma kodu ve referans numarası aralığında raporlar üretebilen; böylece, operasyonel yükleri azaltarak olası insani hataları en aza indirmeyi amaçlayan; bilgisayar programından oluşan bir nakit yönetimi hizmetidir.

Continuous Çek Sisteminin Avantajları:

  • Operasyonel iş yükü azalır ve kişisel hatalar minimuma iner.

  • Sürekli Çek Basım programı kullanılarak oluşturulan çekler, şirketlerin muhasebe programlarına entegre olabilir. (Gerekli altyapıya sahip muhasebe programlarını kullanan şirketler için geçerlidir.)

  • Düzenli ödeme yapılan müşteriler, müşteri veri tabanına kaydedilir.

  • Çek üzerinde firmanıza özel tasarım imkanı sağlanır.

  • Geriye dönük işlemlere ulaşılarak istatistiki verilerin değerlendirilmesi sağlanabilir. 

 

 

Çek entegrasyon sistemi ile Firmanız ve Bankamız sistemlerinin entegre edilmesi sağlanır, Bankamıza tahsilat için teslim edilen çeklerinize ait bilgi alışverişi güvenli bir ortamda gerçekleşir. Çek tahsilatları gerçekleştirildiğinde tahsilat bilgileri Firmanıza elektronik ortamda aktarılır ve muhasebe entegrasyonu yapıldı ise söz konusu işlemlerin muhasebe kayıtları otomatik olarak gerçekleşir. Bu sistemden yararlanabilmek için Firmanız ve Bankamız arasında gerekli teknik alt yapının kurulması ve gerekli tanımlama süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. 

Çek Entegrasyon Sisteminin Avantajları:

         Muhasebe entegrasyonunun sağlanması ile işlem maliyetleri düşer ve verimlilik artar.

         İşlemler hızlı ve güvenli bir ortamda gerçekleşir.

         Operasyonel iş yükünde ve hata oranında azalma sağlanır.

         İnternet Şubesi veya web servis aracılığı ile takip büyük ölçüde kolaylaşır.

         Otomatik muhasebe entegrasyonu gerçekleştirilebilir.

         Nakit akışı ve ileriye dönük çek bilgileri raporlanabilir.